ศาลจังหวัดเชียงคำ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 9 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 12 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 21 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 22 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 26 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 27 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ วันที่ 29 มิถุนายน 2560----- คลิก

บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง
บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 1. บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน กรกฎาคม --- คลิก

บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 1. บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน สิงหาคม --- คลิก

บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยายน 2560
 1. บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยายน --- คลิก

บัญชีคดีนัดความคดีต่อเนื่อง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 1. บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง ประจำเดือน ตุลาคม --- คลิก

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.167/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)