ศาลจังหวัดเชียงคำ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
หนังสือมอบอำนาจ เรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างศาลจังหวัดเชียงคำ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างศาลจังหวัดเชียงคำ
  1. ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์(ฉลากเบอร์ 5) รวมราคาติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
  2. ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่อง การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์(ฉลากเบอร์ 5 ) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
  3. ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดเชียงคำและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด