ศาลจังหวัดเชียงคำ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีนัดต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 51
พ.79/60
นัดพร้อมฯ/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.312/60
นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานฯ/สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.156/60
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.157/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.158/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.548/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.656/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.736/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.737/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.738/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.739/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.740/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.741/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.742/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.310/60
นัดพบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.14/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.266/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.530/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.541/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.542/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.543/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.544/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.613/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.614/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.615/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.616/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.637/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.645/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.646/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.647/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.648/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.649/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.650/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.651/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.654/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.657/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.658/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.74/60
นัดพร้อมหรือนัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.139/60
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.140/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.141/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.142/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.143/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.144/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.145/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.146/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.150/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.68/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.69/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.70/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.71/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)