ศาลจังหวัดเชียงคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา และกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก
เอกสารแนบ