ศาลจังหวัดเชียงคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์(ฉลากเบอร์ 5 ) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
เอกสารแนบ