ศาลจังหวัดเชียงคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดเชียงคำและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ