ศาลจังหวัดเชียงคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th

นายประสาท เสริมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด”

นายประสาท เสริมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด”


เอกสารแนบ