ศาลจังหวัดเชียงคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงคำ(Chiang kham Provincial court) ยินดีต้อนรับทุกท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054 079 201-7 หมายเลขโทรสาร 054 079 208 E-mail : chkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ